BOKA en Föreläsning med MIG

Här kan du läsa om mina olika föreläsningar. Men det bästa ​är alltid att skriva till mig, på bjornpilotsas@gmail.com, så ​ser vi till att upplägget blir skräddarsytt för er verksamhet.

Övervinn din flygrädsla

En av fyra personer är mer eller mindre orolig för att ​flyga. Människans kreativitet gör att vi kan konstruera ​och bygga flygmaskiner men den kan också hindra oss ​flyga med dem. Med många missuppfattningar om hur ​flyg fungerar ökar det oron. Det kan handla om ​turbulens, åskväder och om en motor stannar. Det här är ​ett fullständigt onödigt lidande som går att komma över. ​Detsamma gäller rädsla för spindlar, ormar, höjder och ​annat. Hur får man ett bättre liv med mindre oro?


Sociala medier

En anställd är 7 till 8 gånger mera trovärdig än ett företag ​och en medarbetare har i genomsnitt 380 följare på ​sociala medier. Det finns ingen marknadsföringsbudget i ​världen som kan slå detta, men ett företag kan ​uppmuntra och utnyttja det för att få bättre lönsamhet. ​Om ingen ser ett reklambudskap eller ens något i sociala ​medier är det ingen ide att göra det. Hur får man många ​följare eller engagemang och hur får man många att ta ​del av ett budskap?

Teamwork

Som flygkapten träffar man sin besättning kanske för ​första gången någonsin och måste få samarbetet att ​fungera på mycket kort tid. Att man kan jobba bra ​tillsammans som ett starkt lag har avgörande betydelse ​för flygsäkerheten. Det påverkar också arbetsglädjen ​och det är viktigt eftersom man tillbringar en mycket ​stor del av livet på arbetet. Glädje känner passagerarna, ​kunderna och den tar man med sig hem till familjen. Att ​få till detta handlar mycket om hur man ser på sig själv ​och andra. Hur fungerar det? En föreläsning tillsammans ​med Anette Jernström som vi bland annat har hållit för ​ambulanspersonal och vårdcentraler.

Jag ser fram emot att prata mer med er!

Instagram: @Bjornpilot

Youtube: @Bjornpilot

bjornpilotsas@gmail.com